Головна Історія України НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
 

Пошук по сайту

От партнёров

Вивчаємо англійська мова з методичним порталом.

Замовити роботу

Замовити роботу

Это интересно

загрузка...
Сейчас 129 гостей онлайн

УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Розбудова держави і суспільно-політична ситуація

Створення незалежної Української держави починалося за дуже складних умов:

необхідно було здійснити перехід від статусу союзної, з обмеженим суверенітетом до статусу повністю незалежної держави. Україна обрала мирний, еволюційний шлях державотворення, який передбачав реформування існуючих органів влади і створення нових, які відповідали б потребам незалежної держави.

 

Створення незалежної Української державиУ короткий період незалежної України було ухвалено найважливіші законодавчі акти: Декларація прав національностей України, Закон «Про громадянство України», «Закон про свободу совісті і релігійні організації» тощо. 1992 р. були затверджені Гімн, Прапор і малий герб України — тризуб. Дуже важко проходив процес ухвалення Конституції України, який розтягнувся на п'ять років. Вона була ухвалена тільки 28 червня 1996 р. Ухвалення Конституції заклало основи становлення Української держави як демократичної, соціальної і правової.
Важливим чинником у державному будівництві є створення збройних сил України, митної та прикордонної служби.
2002 р. Президент України Л. Кучма заявив про необхідність проведення в Україні політичної реформи. Проект цієї реформи передбачає створення в Україні парламентсько-президентської республіки європейського зразка, тобто формування уряду парламентською більшістю.
Однак на шляху розбудови демократичної правової держави існує чимало перепон. Одна з найголовніших полягає в тому, що переважна частина сучасної політичної еліти на всіх рівнях походить з партійно-номенклатурних кіл радянського періоду. Вона зберегла старі традиції управління і в багатьох випадках застосовує адміністративний ресурс.
В Україні існує понад сто політичних партій.

Економічна ситуація

Незалежна Україна успадкувала від радянських часів командно-адміністративну економіку, яка повністю себе вичерпала і потребувала ринкового реформування. Однак упродовж тривалого часу реформи в економічній сфері проводилися вкрай невдало що ввело економіку у стан глибокої кризи, яка супроводжувалася шаленим підвищенням цін, жорстокою інфляцією, зростанням безробіття як явного, так і прихованого, через зупинку багатьох підприємств, катастрофічне падіння виробництва. Цій кризі сприяли і об'єктивні чинники, а саме: розрив старих господарських зв'язків внаслідок розпаду СРСР, застаріле обладнання та виробничі технології, неправильна структурна побудова економіки та залежність України від імпортних енергоносіїв (у першу чергу нафти і газу).

Тільки у другій половині 90-х рр. ситуація почала змінюватися на краще завдяки проведенню приватизації, залученню іноземних інвестицій, стабілізації фінансової і грошової системи (наприклад, введення 1996 р. нової грошової одиниці — гривні, яка замінила повністю знецінений купоно-карбованець, що діяв в Україні з 1992 р. після її виходу із карбованцевої зони). 2000 р. в Україні вдалося подолати економічний спад. Почалося зростання економічних показників. Але до того, щоб вони досягли рівня 1990р., ще дуже далеко.
У другій половині 1990-х рр. була проведена аграрна реформа, що ліквідувала колгоспно-радгоспну систему. Ці сільськогосподарські підприємства були замінені агрофірмами, які працюють на основі земельної оренди у колгоспників, що є власниками земельних паїв.
Однак в економічній сфері завдяки пануванню бюрократії існує чимало зловживань, до яких можна віднести корупцію, недобросовісну приватизацію тощо. Не сприяє економічному розвитку і недосконале податкове законодавство, що призвело до зростання тіньового сектору економіки на всіх рівнях.
До складних економічних наслідків призводить невміле керування економічними процесами та система приписок економічних показників, що збереглася з радянських часів. Прикладом цього згубного впливу може бути продовольча криза, яка виникла у червні 2003 р. — через завищення показників збирання зернових 2002 р. та надмірний продаж українського зерна за кордон.

 

Розвиток культури в незалежній Україні


Розвиток національної культури тісно пов'язаний з розбудовою державності в суверенній Україні. Культура в Україні позбавилася ідеологізації радянських часів і стала орієнтуватися на світові загальнолюдські цінності, їй став притаманний плюралізм.

1992 р. Верховна Рада України ухвалила «Основи законодавства про культуру». Фактично це програма розвитку культури, де підкреслюється, що національно-духовне відродження можливе лише на основі демократизації культурного процесу, припинення його денаціоналізації, наявності відповідної матеріальної бази.
В Україні відкриваються нові музеї, історико-культурні центри (Батурин Глухів, Збраж). Створена спеціальна урядова комісія, що займається поверненням в Україну вивезених із неї цінностей.
Видаються раніш заборонені твори українських письменників: Івана Багряного, Олени Теліги, Євгена Плужника, Миколи Хвильового та ін. Почали виходити журнали «Київська старовина», «Літературно-науковий вісник». Читачі України дістали змогу познайомитися з творами письменників дисидентів Василя Стуса, Івана Світличного, Євгена Сверстюка та ін.
Розвивається народна творчість. Проводяться різні фестивалі («Таврійські ігри»); конкурси «Червона рута», «Золоті ворота»...
Як і в усьому світі в Україні спостерігається тенденція комерціалізації культури, особливо масової. Зокрема за роки незалежності виник вітчизняний шоу бізнес. Популярними стали пісні Таїсії Повалій, Наталії Могилевської, Олександра Пономарьова, групи „Воплі Видоплясова”, „Океан Ельзи” та ін. Однак разом із тим він програє поки що у конкурентній боротьбі російському шоу-бізнесові, краще організованому, з великою кількістю талановитих виконавців.
Досить у скрутному становищі в Україні опинилася видавнича справа, через податкове законодавство. Великою проблемою для сучасних українських літераторів є друкування своїх творів. Ринок друкованої продукції в Україні, особливо на сході та півдні України заполонили російськомовні видання — більш дешеві, а головне — тематично різнобічні.
Складні часи переживає українська освіта. 2001 р. набув сили новий закон України «Про загальну середню освіту в Україні», що передбачає демократизацію, гуманітаризацію системи освіти і впровадження 12-річного терміну навчання та 12-бальної системи. Однак старі недоліки — гіпертрофований бюрократичний контроль за роботою середньої школи, оцінка роботи вчителів за успішністю їх учнів, а також відсутність стимулів до навчання зводять всі реформи у системі середньої освіти до добрих побажань.
Відбулися зміни й у вищій школі: впровадження обов'язкового вступного іспиту з української мови; обов'язкове вивчення студентами всіх спеціальностей історії України та українознавства; набір на контрактній основі; відкриття приватних вузів; скорочення підготовки спеціалістів вечірньої та заочної форм навчання. Як і інші галузі суспільного життя, система освіти пронизана корупцією на всіх рівнях. Певна частина освітян через низький рівень оплати праці просто змушена використовувати службове становище. Все це підриває престиж освіти в Україні і знов-таки негативно впливає на моральні цінності суспільства. Україна має значний науковий потенціал. Сучасний науковий комплекс країни складається з науково-дослідних інститутів, вузів, проектно-конструкторських і та технологічних бюро. АН України, здобувши статус національної, є провідним і координуючим центром країни. Її заклади розміщені по всій території держави. Українські науковці мають численні зв'язки з науковими товариствами і провідними університетами Росії, Європи і США. Встановлені тісні зв'язки з науковими центрами української діаспори: Українським вільним університетом у Мюнхені, українським інститутом при Гарвардському університеті (СПІА), Канадським інститутом українських студій.
Обмежений доступ до наукової інформації (хоча Україна активно включилась у систему «Інтернет»). Загострення кадрової проблеми, «відтік умів» за кордон.
Наукові розробки Національного космічного агентства України дозволяють досліджувати і освоювати космічний простір. Україна бере участь у міжнародній програмі ракетно-космічного комплексу морського базування «Морський старт» і «Глобал старт».
Конструкторське бюро заводів ім. Антонова в Києві, ім. Малишева в Харкові, «Південмаш» в Дніпропетровську, «Мотор-Січ» у Запоріжжі створюють сучасну цивільну і воєнну техніку. Державні і наукові установи США підтримують з ними контакти в галузі академічної і прикладної космічної науки, здійснюють спільні розробки космічних літальних апаратів. Підписана угода між інститутом електрозварювання ім. Патона і американським аерокосмічним агентством НАСА про розробку технології зварювання у космосі.
Певних успіхів досягли вітчизняні гуманітарні науки, зокрема історична. За роки незалежності вивчення історії України переживає справжній ренесанс. Значний внесок в історичну науку зробили В. Степанков, С. Кульчицький, Є. Верстюк, академік П. Толочко, Ф. Турченко, та багато інших дослідників, праці яких присвячені найрізноманітнішим аспектам вітчизняної історії. До масового обігу залучені праці істориків діаспори Наталії Полонської-Василенко, Дмитра Дорошенка, Ореста Субтельного.
Великого резонансу в Україні набула мовна проблема. У роки незалежності проходить друга хвиля українізації всіх сфер життя суспільства, але адміністративно-бюрократичні методи її впровадження викликають опір і невдоволення досить значної російськомовної частини українського суспільства, що не сприяє згуртуванню населення України.

 

Релігійна і міжконфесійна ситуація у незалежній Україні

 

Із моменту проголошення в Україні незалежності активізувалося релігійне життя суспільства. Навесні 1991 р. Верховною Радою України був ухвалений закон про свободу совісті та релігійних об'єднань, який заборонив державі втручатися у справи церкви, а церкві — у державні справи.
Сучасна релігійна ситуація в Україні характеризується розколом православ'я. 1990 р. після обрання патріарха Мстислава (Скрипника) була відновлена УАПЦ. У Харкові, Києві та інших містах відновилися її храми. Московський патріархат надав внутрішню автономію Українській православній церкві (УПЦ), але зберіг за собою право призначати вищих духовних осіб в Україні. Спроби президента Л. Кравчука та київського митрополита Філарета (Денисенка) домогтися від Московського патріархату повної незалежності УПЦ не вдалися. Тому частини УПЦ і УАПЦ за підтримки української влади виділились, утворивши Українську православну церкву Київського патріархату (УПЦ КП), яка й досі є ніким не визнаною. Таким чином, православ'я в Україні розкололось на три ворогуючі між собою конфесії, що надзвичайно ускладнює релігійну ситуацію в Україні. Між ними точиться гостра боротьба за нерухомість (храми) і паству, що неодноразово призводило до суперечок їх прибічників.
1989 р. відновилася діяльність греко-католицької церкви (УГКЦ). Вона має великий вплив у Західній Україні. Її резиденцією став Собор Святого Юра у Львові. Вона також неодноразово вступала у суперечки із православними конфесіями з приводу володіння храмами.
Крім християнських конфесій, в Україні діють іудейські та мусульманські релігійні общини, буддисти та багато інших сект.

 

Зовнішня політика незалежної України

Із проголошенням незалежності Україна почала брати активну участь у міжнародних відносинах як повноправний суб'єкт міжнародного права. Основні принципи зовнішньої політики України визначені в Декларації про державний суверенітет України (1990), ухвалених Верховною Радою «Основних напрямках зовнішньої політики України» (1993), в Конституції України (1996).
Одним з основних напрямків зовнішньої політики України є підтримання дружніх взаємовигідних зв'язків з країнами СНД. Основним питанням щодо цього є забезпечення України енергоносіями з Росії та створення зони вільної торгівлі в межах СНД; спрощення режиму перетинання україно-російського кордону тощо. 2003 р. Президент України Л. Кучма обраний головою на саммітах СНД. У вересні 2003 р. Україна разом із Росією та деякими іншими країнами СНД підписала угоду про Єдиний економічний простір (ЄЕП), де провідну роль відіграла Москва. Цей договір передбачає створення наддержавних органів, що суперечить Конституції України. Проте вже у жовтні претензії росіян на острів Тузлу у Керченській протоці загальмували процес входження України до ЄЕП. Цей конфлікт ще не вичерпаний і його розв'язання — процес тривалого часу.
Західна політика України пов'язана з прагненням інтегруватись у європейські структури і зокрема з входженням у Європейський союз (у віддаленій перспективі). Але цьому заважають економічне становище держави та суспільно-політична ситуація в ній, які не задовольняють європейським вимогам (зокрема стан демократії в Україні). Тому Україна мусить задовольнятися певними двосторонніми угодами з високорозвиненими країнами з певних питань економічного та політичного співробітництва.
Україна є членом декількох регіональних міждержавних організацій, зокрема Центральноєвропейської ініціативи (з 1996 р.) та Чорноморського економічного співробітництва (1994) що дає їй можливість розширяти співробітництво в таких галузях, як зв'язок, енергетика, транспорт, екологічна безпека, наука і технологія, статистика, інформація, культура.
Певну роль Україна відіграє у врегулюванні локальних конфліктів, а саме, в Югославії, Сьєрра-Леоне, Південному Лівані, а з 2003 — в Іраку.

 
додати

Комментарии 

 
0 #1591 Anthonyslig 2017-09-25 11:03 Если задумался о том, как реализовать самые пошлые мужские мысли, нужно двинуть к проститукам. Подари разрядиться по-полной.

http://prostitutkistrogino.men
http://vipprostitutkiekaterinburga.ru

Не будь унылым, а требуй проституток
Симпатизируй шикарным проститукам на специальных порталах

8p5&sfY4fdB
Цитировать
 
 
0 #1590 CharlesTUG 2017-09-25 10:50 Вам нужно получить кредит и Вы хотите оформить его онлайн - без походов в Банк? АльфаБанк кредит Вы теряетесь во всех этих процентах по кредитам и не знаете с чего начать? Вы не знаете какой Банк может предложить лучшие условия по кредиту именно для Вас?
кредит через интернет альфа банк Если возникают такие и подобные вопросы - как оформить кредит - то мы поможем Вам подобрать кредит именно для ваших интересов. Также на нашем сайте можно получить микрокредит для бизнеса или личного использования. Также у нас можно купить хорошую кредитную историю с гарантией получения кредита в практически любом Банке РФ
Цитировать
 
 
0 #1589 CharlesTUG 2017-09-25 08:52 Вам нужно получить кредит и Вы хотите оформить его онлайн - без походов в Банк? Оформить кредит в АльфаБанке онлайн Вы теряетесь во всех этих процентах по кредитам и не знаете с чего начать? Вы не знаете какой Банк может предложить лучшие условия по кредиту именно для Вас?
кредиты в альфа банке условия Если возникают такие и подобные вопросы - как оформить кредит - то мы поможем Вам подобрать кредит именно для ваших интересов. Также на нашем сайте можно получить микрокредит для бизнеса или личного использования. Также у нас можно купить хорошую кредитную историю с гарантией получения кредита в практически любом Банке РФ
Цитировать
 
 
0 #1588 CharlesTUG 2017-09-25 06:49 Вам нужно получить кредит и Вы хотите оформить его онлайн - без походов в Банк? получить кредит Вы теряетесь во всех этих процентах по кредитам и не знаете с чего начать? Вы не знаете какой Банк может предложить лучшие условия по кредиту именно для Вас?
альфа банк заявка на кредит наличными Если возникают такие и подобные вопросы - как оформить кредит - то мы поможем Вам подобрать кредит именно для ваших интересов. Также на нашем сайте можно получить микрокредит для бизнеса или личного использования. Также у нас можно купить хорошую кредитную историю с гарантией получения кредита в практически любом Банке РФ
Цитировать
 
 
0 #1587 Charleslounk 2017-09-25 05:01 buy cephalexin online Цитировать
 
 
0 #1586 Charleslounk 2017-09-25 04:21 indocin fluoxetine Цитировать
 
 
0 #1585 KennethLox 2017-09-25 04:00 MEDROL PACK Цитировать
 
 
0 #1584 AlfredEmisp 2017-09-25 03:55 cephalexin 250 mg cialis Цитировать
 
 
0 #1583 BennyGot 2017-09-25 03:16 trazodone price Buy Cephalexin order cialis Цитировать
 
 
0 #1582 Natalierix 2017-09-25 03:15 This message is posted here using XRumer + XEvil 3.0
XEvil 3.0 is a revolutionary application that can bypass almost any anti-botnet protection.
Captcha Recognition Google, Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com and over 8.4 million other types!
You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.
Цитировать
 
 
0 #1581 CharlesTUG 2017-09-25 02:58 Вам нужно получить кредит и Вы хотите оформить его онлайн - без походов в Банк? Кредит Онлайн альфа Банк Вы теряетесь во всех этих процентах по кредитам и не знаете с чего начать? Вы не знаете какой Банк может предложить лучшие условия по кредиту именно для Вас?
как оплатить кредит через альфа банк Если возникают такие и подобные вопросы - как оформить кредит - то мы поможем Вам подобрать кредит именно для ваших интересов. Также на нашем сайте можно получить микрокредит для бизнеса или личного использования. Также у нас можно купить хорошую кредитную историю с гарантией получения кредита в практически любом Банке РФ
Цитировать
 
 
0 #1580 PogoSmife 2017-09-25 01:54 Тем, у кого высокое давление, не нужно рассказывать, какие головные боли случается переносить. Плюс обрюзглость, подчиненность от изменений погоды. Заниматься либо обучаться в таком положении – просто кошмар. За защиту от чудища по имени «гипертония» позволено отдать все в мире.
Лекарства по рецептам не могут помочь, а врачи объясняют – пытайтесь, что-то пойдет. Но этот продукт действует совершенно на любого, не зависимо от возраста и веса. У нас его принимает и бабушка, и брат. Реально работает и помогает! Головушка ясная и не болит.
Цитировать
 
 
0 #1579 CharlesTUG 2017-09-25 00:46 Вам нужно получить кредит и Вы хотите оформить его онлайн - без походов в Банк? кредит оформить альфабанк Вы теряетесь во всех этих процентах по кредитам и не знаете с чего начать? Вы не знаете какой Банк может предложить лучшие условия по кредиту именно для Вас?
кредиты в альфа банке условия Если возникают такие и подобные вопросы - как оформить кредит - то мы поможем Вам подобрать кредит именно для ваших интересов. Также на нашем сайте можно получить микрокредит для бизнеса или личного использования. Также у нас можно купить хорошую кредитную историю с гарантией получения кредита в практически любом Банке РФ
Цитировать
 
 
0 #1578 CharlesTUG 2017-09-24 23:06 Вам нужно получить кредит и Вы хотите оформить его онлайн - без походов в Банк? получить кредит Вы теряетесь во всех этих процентах по кредитам и не знаете с чего начать? Вы не знаете какой Банк может предложить лучшие условия по кредиту именно для Вас?
альфа банк оформить кредит Если возникают такие и подобные вопросы - как оформить кредит - то мы поможем Вам подобрать кредит именно для ваших интересов. Также на нашем сайте можно получить микрокредит для бизнеса или личного использования. Также у нас можно купить хорошую кредитную историю с гарантией получения кредита в практически любом Банке РФ
Цитировать
 
 
0 #1577 Charleslounk 2017-09-24 22:08 bupropion sr 150 mg lisinopril 20mg indocin Цитировать
 
 
0 #1576 Charleslounk 2017-09-24 20:36 cephalexin 250 mg fluoxetine 20 mg Цитировать
 
 
0 #1575 Charleslounk 2017-09-24 20:20 view Цитировать
 
 
0 #1574 BillyAsync 2017-09-24 20:18 достойный сайт http://mutki1.biz/ Цитировать
 
 
0 #1573 Brettpency 2017-09-24 19:00 Vardenafil doxycycline price cipro without a prescription Цитировать
 
 
0 #1572 StewartAlifs 2017-09-24 18:45 trazodone 100mg cephalexin 250 mg cymbalta generic Цитировать
 
 
0 #1571 Charleslounk 2017-09-24 18:41 effexor Buy Ciprofloxacin Online medrol pack Цитировать
 
 
0 #1570 Brettpency 2017-09-24 18:08 FLUOXETINE 10MG Цитировать
 
 
0 #1569 JamesTuh 2017-09-24 13:12 Последние модные стрижки здесь chyolka.ru Цитировать
 
 
0 #1568 AlfredEmisp 2017-09-24 12:38 doxycycline online for dogs lisinopril Trazodone 100mg Цитировать
 
 
0 #1567 Williamediff 2017-09-24 12:00 Buy Viagra
http://buyviagrarxus.org/ - Buy Viagra
Viagra - buyviagrarxus.org
Цитировать
 
 
0 #1566 BennyGot 2017-09-24 10:12 buy FLUOXETINE Цитировать
 
 
0 #1565 AaronNon 2017-09-24 05:59 colchicine with no prescription Effexor 75 Mg Цитировать
 
 
0 #1564 AaronNon 2017-09-24 05:39 Fluoxetine Tablets Цитировать
 
 
0 #1563 Eugenegor 2017-09-24 04:01 lana 6000 kronor - lana pengar 5 000, lana 10000 kronor Цитировать
 
 
0 #1562 KennethLox 2017-09-24 03:58 Doxycycline Price Цитировать
 
 
0 #1561 AaronNon 2017-09-23 22:50 fluoxetine 20 mg buy fluoxetine effexor xr Цитировать
 
 
0 #1560 AaronNon 2017-09-23 22:01 Order Fluoxetine Effexor hctz Цитировать
 
 
0 #1559 AaronNon 2017-09-23 21:50 buy doxycycline Цитировать
 
 
0 #1558 Harryfulty 2017-09-23 20:50 9000 euro lenen - persoonlijke lening 30000 euro, persoonlijke lening 30000 euro. Цитировать
 
 
0 #1557 Charleslounk 2017-09-23 07:17 lisinopril 20mg bupropion zyban buy cialis Цитировать
 
 
0 #1556 Michaelnop 2017-09-23 06:38 st johns wort and prozac interactions xenical w fluoxetine 60mg capsule danan tramadol sim information 668 laciken synthroid 50mg side effects possible side effects of tegretol use prilosec jaw pain Цитировать
 
 
0 #1555 Charleslounk 2017-09-23 01:50 cipro buy online Цитировать
 
 
0 #1554 Charleslounk 2017-09-23 01:38 cialis pills Цитировать
 
 
0 #1553 Charleslounk 2017-09-22 23:33 buy fluoxetine Цитировать
 
 
0 #1552 StewartAlifs 2017-09-22 23:11 EFFEXOR XR doxycycline 100 mg Цитировать
 
 
0 #1551 Brettpency 2017-09-22 22:34 cymbalta 30 mg Lisinopril Цитировать
 
 
0 #1550 Brettpency 2017-09-22 21:55 ciprofloxacin 500 mg with out prescription Buy Effexor TRAZODONE Цитировать
 
 
0 #1549 Michaelnop 2017-09-22 21:49 children on adderall and zoloft serpina pill finder how to change a lithium battery topical lithium Цитировать
 
 
0 #1548 Michaelnop 2017-09-22 21:48 albuterol inhaler instructions for use cheap cialis fast shipping Цитировать
 
 
0 #1547 Michaelnop 2017-09-22 21:40 elimite shoes synalar 5 cetaler tizanidine street price nicad lithium Цитировать
 
 
0 #1546 Freddiezef 2017-09-22 17:32 Lan 50000 kr - Lane 5000 kr, Lane 2000 - laaninorge.com. Цитировать
 
 
0 #1545 AlfredEmisp 2017-09-22 15:57 Erythromycin Цитировать
 
 
0 #1544 KennethLox 2017-09-22 14:32 50 mg of trazodone medrol pack buy DOXYCYCLINE Цитировать
 
 
0 #1543 BennyGot 2017-09-22 14:31 Medrol 4mg Pak lisinopril 20mg Colchicine With NO Prescription Цитировать
 
 
0 #1542 BennyGot 2017-09-22 13:10 additional reading Цитировать
 
 
0 #1541 Charleslounk 2017-09-22 12:45 purchase colchicine Fluoxetine 20 Mg medrol tablets Цитировать
 
 
0 #1540 AlfredEmisp 2017-09-22 12:11 bupropion buy doxycycline Цитировать
 
 
0 #1539 Felipeblove 2017-09-22 11:18 canadian meds
best online international pharmacies

mexican pharmacy online medications
cialis generika in deutschland kaufen
overseas pharmacies
prednisone 10mg
Цитировать
 
 
0 #1538 AaronNon 2017-09-22 11:13 cialis pills Цитировать
 
 
0 #1537 Matthewmed 2017-09-22 10:56 canadian drugs without prescription
canadian online pharmacies
canadadrugs
canadian pharmacy reviews
no prior prescription required pharmacy
zoloft and pregnancy
Цитировать
 
 
0 #1536 TimothyfiP 2017-09-22 10:45 http://www.yaprestamos.com/10000/prestamo-5000-euros - prestamo de 300 euros, prestamo de 10000 euros Цитировать
 
 
0 #1535 Michaelnop 2017-09-22 09:50 get more information url lisinopril hctz prescription cephalexin 250 mg Цитировать
 
 
0 #1534 Michaelnop 2017-09-22 09:49 HYDROCHLOROTHIA ZIDE vardenafil Цитировать
 
 
0 #1533 Michaelnop 2017-09-22 09:40 lisinopril buy Fluoxetine Цитировать
 
 
0 #1532 Michaelnop 2017-09-22 09:38 lisinopril oral Цитировать
 
 
0 #1531 KennethLox 2017-09-22 07:26 click this link cialis pills Цитировать
 
 
0 #1530 AaronNon 2017-09-22 07:11 TRAZODONE 100MG buy Doxycycline cialis Цитировать
 
 
0 #1529 AaronNon 2017-09-22 06:30 discover more Vardenafil AmEx Цитировать
 
 
0 #1528 AaronNon 2017-09-22 06:28 buy indocin bupropion sr 150 mg vardenafil tablets Цитировать
 
 
0 #1527 JacobGof 2017-09-22 04:57 25000 Euro Kredit ohne Schufa - Kredit 2000 Euro ohne Schufa, Kredit ohne Schufa uber 50000 € Цитировать
 
 
0 #1526 Felipeblove 2017-09-22 03:02 canadapharmacy
canadian pharmacies shipping to usa
online rx pharmacy
lasix water pill
safe canadian online pharmacies
zoloft dosing
Цитировать
 
 
0 #1525 Matthewmed 2017-09-22 01:26 prescription drug cost
canadian online pharmacies
reputable canadian mail order pharmacies
inderal for anxiety
canadianpharmac y
impotence meaning
Цитировать
 
 
0 #1524 NiravamLix 2017-09-22 00:53 Niravam is prescribed alongside reason of treatment of diseases caused on niravam side effects excessive pursuance of neurotransmitte rs of the creativity and increased excitability of the prevailing buy niravam online worked up arrangement
Niravam is prescribed respecting treatment of diseases caused previous niravam side effects excess function of neurotransmitte rs of the acumen and increased excitability of the principal niravam in a sweat method
Цитировать
 
 
0 #1523 Felipeblove 2017-09-21 19:13 board of pharmacy
JerryPurse
canadian drug stores online
lasix dosage
drugstore online
canadian pharmacies online prescriptions
Цитировать
 
 
0 #1522 Matthewmed 2017-09-21 17:35 canada drug pharmacy
canadian pharmacy
mexican pharmacies online
prednisone side effects in women
overseas pharmacies
levitra online
Цитировать
 
 
0 #1521 Tramadol 2017-09-21 15:20 You may yes be tramad 100mg without prescription Before taking Ultram, tell your doctor if you have kidney disease tramadol ithout prescription tablets ingenious to survey Ultram, or you may coerce a dosage balance or loyal monitoring during treatment if you maintenance any of the conditions listed above. Ultram is in the FDA pregnancy category C buy american tramadol Before taking Ultram, tell your doctor if you have kidney disease buy american tramadol Take the missed dose as soon as you remember it. Цитировать
 
 
0 #1520 Felipeblove 2017-09-21 13:04 rx online
northwest pharmacy
price prescription drugs
sildenafil 20 mg reviews
canadian drugstore reviews
prednisolone acetate
Цитировать
 
 
0 #1519 BennyGot 2017-09-21 12:18 fluoxetine tablets buy doxycycline Цитировать
 
 
0 #1518 AlfredEmisp 2017-09-21 12:08 medrol 16 mg trazodone price Цитировать
 
 
0 #1517 Michaelnop 2017-09-21 07:58 generic cymbalta bupropion Цитировать
 
 
0 #1516 Michaelnop 2017-09-21 07:55 trazodone price per pill source Hydrochlorothia zide Цитировать
 
 
0 #1515 Charleslounk 2017-09-21 07:53 hydrochlorothia zide no prescription Order Cialis indocin Цитировать
 
 
0 #1514 Charleslounk 2017-09-21 07:51 buy doxycycline Цитировать
 
 
0 #1513 Michaelnop 2017-09-21 07:50 GENERIC CYMBALTA generic viagra online Цитировать
 
 
0 #1512 Michaelnop 2017-09-21 07:46 CIALIS VISA Цитировать
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить
...