Головна Історія України НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
 

Пошук по сайту

От партнёров

Вивчаємо англійська мова з методичним порталом.

Замовити роботу

Замовити роботу

Это интересно

загрузка...
Сейчас 156 гостей онлайн

УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Розбудова держави і суспільно-політична ситуація

Створення незалежної Української держави починалося за дуже складних умов:

необхідно було здійснити перехід від статусу союзної, з обмеженим суверенітетом до статусу повністю незалежної держави. Україна обрала мирний, еволюційний шлях державотворення, який передбачав реформування існуючих органів влади і створення нових, які відповідали б потребам незалежної держави.

 

Створення незалежної Української державиУ короткий період незалежної України було ухвалено найважливіші законодавчі акти: Декларація прав національностей України, Закон «Про громадянство України», «Закон про свободу совісті і релігійні організації» тощо. 1992 р. були затверджені Гімн, Прапор і малий герб України — тризуб. Дуже важко проходив процес ухвалення Конституції України, який розтягнувся на п'ять років. Вона була ухвалена тільки 28 червня 1996 р. Ухвалення Конституції заклало основи становлення Української держави як демократичної, соціальної і правової.
Важливим чинником у державному будівництві є створення збройних сил України, митної та прикордонної служби.
2002 р. Президент України Л. Кучма заявив про необхідність проведення в Україні політичної реформи. Проект цієї реформи передбачає створення в Україні парламентсько-президентської республіки європейського зразка, тобто формування уряду парламентською більшістю.
Однак на шляху розбудови демократичної правової держави існує чимало перепон. Одна з найголовніших полягає в тому, що переважна частина сучасної політичної еліти на всіх рівнях походить з партійно-номенклатурних кіл радянського періоду. Вона зберегла старі традиції управління і в багатьох випадках застосовує адміністративний ресурс.
В Україні існує понад сто політичних партій.

Економічна ситуація

Незалежна Україна успадкувала від радянських часів командно-адміністративну економіку, яка повністю себе вичерпала і потребувала ринкового реформування. Однак упродовж тривалого часу реформи в економічній сфері проводилися вкрай невдало що ввело економіку у стан глибокої кризи, яка супроводжувалася шаленим підвищенням цін, жорстокою інфляцією, зростанням безробіття як явного, так і прихованого, через зупинку багатьох підприємств, катастрофічне падіння виробництва. Цій кризі сприяли і об'єктивні чинники, а саме: розрив старих господарських зв'язків внаслідок розпаду СРСР, застаріле обладнання та виробничі технології, неправильна структурна побудова економіки та залежність України від імпортних енергоносіїв (у першу чергу нафти і газу).

Тільки у другій половині 90-х рр. ситуація почала змінюватися на краще завдяки проведенню приватизації, залученню іноземних інвестицій, стабілізації фінансової і грошової системи (наприклад, введення 1996 р. нової грошової одиниці — гривні, яка замінила повністю знецінений купоно-карбованець, що діяв в Україні з 1992 р. після її виходу із карбованцевої зони). 2000 р. в Україні вдалося подолати економічний спад. Почалося зростання економічних показників. Але до того, щоб вони досягли рівня 1990р., ще дуже далеко.
У другій половині 1990-х рр. була проведена аграрна реформа, що ліквідувала колгоспно-радгоспну систему. Ці сільськогосподарські підприємства були замінені агрофірмами, які працюють на основі земельної оренди у колгоспників, що є власниками земельних паїв.
Однак в економічній сфері завдяки пануванню бюрократії існує чимало зловживань, до яких можна віднести корупцію, недобросовісну приватизацію тощо. Не сприяє економічному розвитку і недосконале податкове законодавство, що призвело до зростання тіньового сектору економіки на всіх рівнях.
До складних економічних наслідків призводить невміле керування економічними процесами та система приписок економічних показників, що збереглася з радянських часів. Прикладом цього згубного впливу може бути продовольча криза, яка виникла у червні 2003 р. — через завищення показників збирання зернових 2002 р. та надмірний продаж українського зерна за кордон.

 

Розвиток культури в незалежній Україні


Розвиток національної культури тісно пов'язаний з розбудовою державності в суверенній Україні. Культура в Україні позбавилася ідеологізації радянських часів і стала орієнтуватися на світові загальнолюдські цінності, їй став притаманний плюралізм.

1992 р. Верховна Рада України ухвалила «Основи законодавства про культуру». Фактично це програма розвитку культури, де підкреслюється, що національно-духовне відродження можливе лише на основі демократизації культурного процесу, припинення його денаціоналізації, наявності відповідної матеріальної бази.
В Україні відкриваються нові музеї, історико-культурні центри (Батурин Глухів, Збраж). Створена спеціальна урядова комісія, що займається поверненням в Україну вивезених із неї цінностей.
Видаються раніш заборонені твори українських письменників: Івана Багряного, Олени Теліги, Євгена Плужника, Миколи Хвильового та ін. Почали виходити журнали «Київська старовина», «Літературно-науковий вісник». Читачі України дістали змогу познайомитися з творами письменників дисидентів Василя Стуса, Івана Світличного, Євгена Сверстюка та ін.
Розвивається народна творчість. Проводяться різні фестивалі («Таврійські ігри»); конкурси «Червона рута», «Золоті ворота»...
Як і в усьому світі в Україні спостерігається тенденція комерціалізації культури, особливо масової. Зокрема за роки незалежності виник вітчизняний шоу бізнес. Популярними стали пісні Таїсії Повалій, Наталії Могилевської, Олександра Пономарьова, групи „Воплі Видоплясова”, „Океан Ельзи” та ін. Однак разом із тим він програє поки що у конкурентній боротьбі російському шоу-бізнесові, краще організованому, з великою кількістю талановитих виконавців.
Досить у скрутному становищі в Україні опинилася видавнича справа, через податкове законодавство. Великою проблемою для сучасних українських літераторів є друкування своїх творів. Ринок друкованої продукції в Україні, особливо на сході та півдні України заполонили російськомовні видання — більш дешеві, а головне — тематично різнобічні.
Складні часи переживає українська освіта. 2001 р. набув сили новий закон України «Про загальну середню освіту в Україні», що передбачає демократизацію, гуманітаризацію системи освіти і впровадження 12-річного терміну навчання та 12-бальної системи. Однак старі недоліки — гіпертрофований бюрократичний контроль за роботою середньої школи, оцінка роботи вчителів за успішністю їх учнів, а також відсутність стимулів до навчання зводять всі реформи у системі середньої освіти до добрих побажань.
Відбулися зміни й у вищій школі: впровадження обов'язкового вступного іспиту з української мови; обов'язкове вивчення студентами всіх спеціальностей історії України та українознавства; набір на контрактній основі; відкриття приватних вузів; скорочення підготовки спеціалістів вечірньої та заочної форм навчання. Як і інші галузі суспільного життя, система освіти пронизана корупцією на всіх рівнях. Певна частина освітян через низький рівень оплати праці просто змушена використовувати службове становище. Все це підриває престиж освіти в Україні і знов-таки негативно впливає на моральні цінності суспільства. Україна має значний науковий потенціал. Сучасний науковий комплекс країни складається з науково-дослідних інститутів, вузів, проектно-конструкторських і та технологічних бюро. АН України, здобувши статус національної, є провідним і координуючим центром країни. Її заклади розміщені по всій території держави. Українські науковці мають численні зв'язки з науковими товариствами і провідними університетами Росії, Європи і США. Встановлені тісні зв'язки з науковими центрами української діаспори: Українським вільним університетом у Мюнхені, українським інститутом при Гарвардському університеті (СПІА), Канадським інститутом українських студій.
Обмежений доступ до наукової інформації (хоча Україна активно включилась у систему «Інтернет»). Загострення кадрової проблеми, «відтік умів» за кордон.
Наукові розробки Національного космічного агентства України дозволяють досліджувати і освоювати космічний простір. Україна бере участь у міжнародній програмі ракетно-космічного комплексу морського базування «Морський старт» і «Глобал старт».
Конструкторське бюро заводів ім. Антонова в Києві, ім. Малишева в Харкові, «Південмаш» в Дніпропетровську, «Мотор-Січ» у Запоріжжі створюють сучасну цивільну і воєнну техніку. Державні і наукові установи США підтримують з ними контакти в галузі академічної і прикладної космічної науки, здійснюють спільні розробки космічних літальних апаратів. Підписана угода між інститутом електрозварювання ім. Патона і американським аерокосмічним агентством НАСА про розробку технології зварювання у космосі.
Певних успіхів досягли вітчизняні гуманітарні науки, зокрема історична. За роки незалежності вивчення історії України переживає справжній ренесанс. Значний внесок в історичну науку зробили В. Степанков, С. Кульчицький, Є. Верстюк, академік П. Толочко, Ф. Турченко, та багато інших дослідників, праці яких присвячені найрізноманітнішим аспектам вітчизняної історії. До масового обігу залучені праці істориків діаспори Наталії Полонської-Василенко, Дмитра Дорошенка, Ореста Субтельного.
Великого резонансу в Україні набула мовна проблема. У роки незалежності проходить друга хвиля українізації всіх сфер життя суспільства, але адміністративно-бюрократичні методи її впровадження викликають опір і невдоволення досить значної російськомовної частини українського суспільства, що не сприяє згуртуванню населення України.

 

Релігійна і міжконфесійна ситуація у незалежній Україні

 

Із моменту проголошення в Україні незалежності активізувалося релігійне життя суспільства. Навесні 1991 р. Верховною Радою України був ухвалений закон про свободу совісті та релігійних об'єднань, який заборонив державі втручатися у справи церкви, а церкві — у державні справи.
Сучасна релігійна ситуація в Україні характеризується розколом православ'я. 1990 р. після обрання патріарха Мстислава (Скрипника) була відновлена УАПЦ. У Харкові, Києві та інших містах відновилися її храми. Московський патріархат надав внутрішню автономію Українській православній церкві (УПЦ), але зберіг за собою право призначати вищих духовних осіб в Україні. Спроби президента Л. Кравчука та київського митрополита Філарета (Денисенка) домогтися від Московського патріархату повної незалежності УПЦ не вдалися. Тому частини УПЦ і УАПЦ за підтримки української влади виділились, утворивши Українську православну церкву Київського патріархату (УПЦ КП), яка й досі є ніким не визнаною. Таким чином, православ'я в Україні розкололось на три ворогуючі між собою конфесії, що надзвичайно ускладнює релігійну ситуацію в Україні. Між ними точиться гостра боротьба за нерухомість (храми) і паству, що неодноразово призводило до суперечок їх прибічників.
1989 р. відновилася діяльність греко-католицької церкви (УГКЦ). Вона має великий вплив у Західній Україні. Її резиденцією став Собор Святого Юра у Львові. Вона також неодноразово вступала у суперечки із православними конфесіями з приводу володіння храмами.
Крім християнських конфесій, в Україні діють іудейські та мусульманські релігійні общини, буддисти та багато інших сект.

 

Зовнішня політика незалежної України

Із проголошенням незалежності Україна почала брати активну участь у міжнародних відносинах як повноправний суб'єкт міжнародного права. Основні принципи зовнішньої політики України визначені в Декларації про державний суверенітет України (1990), ухвалених Верховною Радою «Основних напрямках зовнішньої політики України» (1993), в Конституції України (1996).
Одним з основних напрямків зовнішньої політики України є підтримання дружніх взаємовигідних зв'язків з країнами СНД. Основним питанням щодо цього є забезпечення України енергоносіями з Росії та створення зони вільної торгівлі в межах СНД; спрощення режиму перетинання україно-російського кордону тощо. 2003 р. Президент України Л. Кучма обраний головою на саммітах СНД. У вересні 2003 р. Україна разом із Росією та деякими іншими країнами СНД підписала угоду про Єдиний економічний простір (ЄЕП), де провідну роль відіграла Москва. Цей договір передбачає створення наддержавних органів, що суперечить Конституції України. Проте вже у жовтні претензії росіян на острів Тузлу у Керченській протоці загальмували процес входження України до ЄЕП. Цей конфлікт ще не вичерпаний і його розв'язання — процес тривалого часу.
Західна політика України пов'язана з прагненням інтегруватись у європейські структури і зокрема з входженням у Європейський союз (у віддаленій перспективі). Але цьому заважають економічне становище держави та суспільно-політична ситуація в ній, які не задовольняють європейським вимогам (зокрема стан демократії в Україні). Тому Україна мусить задовольнятися певними двосторонніми угодами з високорозвиненими країнами з певних питань економічного та політичного співробітництва.
Україна є членом декількох регіональних міждержавних організацій, зокрема Центральноєвропейської ініціативи (з 1996 р.) та Чорноморського економічного співробітництва (1994) що дає їй можливість розширяти співробітництво в таких галузях, як зв'язок, енергетика, транспорт, екологічна безпека, наука і технологія, статистика, інформація, культура.
Певну роль Україна відіграє у врегулюванні локальних конфліктів, а саме, в Югославії, Сьєрра-Леоне, Південному Лівані, а з 2003 — в Іраку.

 
додати

Комментарии 

 
0 #1150 Jamesbep 2017-04-24 19:47 Переплачиваешь за фотографии на фотостоках.
Всего за 30-50 рублей/шт. регистрируйтесь по данной
ссылке и вуаля - shutterstock, istock, Pixabay, 123RF и многие другие фотостоки в одном - http://shopdiz.biz/r/B2KqALmC
http://s014.radikal.ru/i329/1701/3f/bb413a5ff8f8.jpg
Цитировать
 
 
0 #1149 Glorialem 2017-04-24 12:52 проститутки новосибирска
проститутки новосибирска
проститутки новосибирска
проститутки новосибирска
проститутки новосибирска
Цитировать
 
 
0 #1148 ManuelJefly 2017-04-24 07:59 Конструктор сайтов – это профильный онлайн конструктор сайтов онлайн сервис, позволяющий
слушаться и соединять веб-страницы в целостную структуру –
сайт и водить им, не обладая специальными техническими
знаниями. Файлы онлайн конструктор сайтов созданного сайта размещены в облачном
водовместилище – хостинге, стабильность и безопасность работы
которого поддерживается командой администраторов ресурса.
Цитировать
 
 
0 #1147 Richardamand 2017-04-24 05:34 Сберба?нк — крупнейший российский по ссылке причастный промышленный банк. Контролируется Центральным банком Российской Федерации, которому принадлежат более 52 % акций.
Предоставляет по ссылке знаменитый спектр банковских услуг.
Цитировать
 
 
0 #1146 Yrowv55 2017-04-24 05:01 http://viagrabonusonline.com/ - viagra generic
signs of std in men
generic viagra
signs of std in a man
http://viagrabonusonline.com/ generic viagra
health obamacare
Цитировать
 
 
0 #1145 AlinalizalubsGopsop 2017-04-24 03:16 Всем привет! Меня зовут Алина, мне 23 года, я здесь новенькая ;) Пишите пообщаемся :)
Можете посмотреть мое видео:)

Это мой канал: https://www.youtube.com/channel/UCMPZp3SAlVNw0s81hXQ-KHw - https://www.youtube.com/channel/UCMPZp3SAlVNw0s81hXQ-KHw

Это гарантированный заработок, смотри!
https://youtu.be/HD5fAfywHkk - elven gold игра с выводом денег вход
Цитировать
 
 
0 #1144 AbuAvershish 2017-04-23 19:44 levitra side effects long term erectile dysfunction singapore buy viagra online without getting viagra wvu school of pharmacy naion cialis selling viagra viagra sildenafil citrate 100mg Цитировать
 
 
0 #1143 Brandonlible 2017-04-23 17:31 Лечение ДЦП в Китае Цитировать
 
 
0 #1142 Herbertmycle 2017-04-23 16:16 Приветствую всех! класный у вас сайт!
Интересная инфа: Смотреть лучшие фэнтези
Тут: 2017 смотреть лучшие новинки кино http://kinofanonline.ru/novinki/
Тут: бесплатно лучшие аниме
Тут: лучшие фантастика 2017 список http://kinofanonline.ru/luchshaya-fantastika-2014-2015-spisok-filmov/
Здесь: бесплатно лучшие фэнтези
Тут: лучшие фантастика список 2017
И Здесь:
http://kinofanonline.ru/news/1630-v-amerikanskoy-istorii-uzhasov-poyavitsya-cirk-urodov.html
http://kinofanonline.ru/melodrama/11260-krasnaya-kosynka-al-yazmalim-2012.html
http://kinofanonline.ru/komediya/2276-soobschestvo-community-sezon-2-2010.html
Цитировать
 
 
0 #1141 AbaAcannyDen 2017-04-23 15:29 viagra liquid form main cause of erectile dysfunction walmart pharmacy billings mt viagra and food interaction shop n save pharmacy pre pharmacy requirements cialis vs viagra vs levitra cost of cialis walmart Цитировать
 
 
0 #1140 Hector99 2017-04-23 08:17 If there is harmonious love, you should be doing looking for yourself advantageous in this day – journey by as much assist for yourself as you can. Thesis about water billing system. This means contacting a licensed discover this writing overhaul to help you with your papers. Billy in the darbies essay. This is about doing yourself a favor and letting us do the responsibility in behalf of you while you join in following and relax. Цитировать
 
 
0 #1139 Aboownmymn 2017-04-22 18:50 generic tadalafil india signs and symptoms of erectile dysfunction walmart pharmacy winder ga viagra overnight shipping sildenafil vs cialis can i get viagra online smiths pharmacy lehi levitra vs viagra vs cialis Цитировать
 
 
0 #1138 BradleyMab 2017-04-22 06:36 OpenVZ — действие vds хостинг технологии виртуализации ради уровне операционной системы, которая базируется воеже ядре Linux.
OpenVZ позволяет ради одном физическом сервере бросать vds хостинг пары изолированных копий операционной системы, называемых «виртуальные частные серверы» (Information Trim than inspirited incline downwards Servers, VPS) или «виртуальные среды».
Основные отличия OpenVZ ради KVM заключается в клок который ресурсы предоставленные согласие тарифу дозволено расширить в отдельный момент без перезагрузки сервера, а так же, установк ОС (операционной системы) занимает меньше времени.
Цитировать
 
 
0 #1137 InstrNet 2017-04-22 03:24 Отрезные круги
Шлифовальные ленты
Буры
Цепи пильные
Патроны для дрелей
Бурильные коронки
Скобы для степлера
Сверла
Шлифовальные шкурки
Принадлежности к станкам
Пильные полотна
Пики для отбойного молотка
Отверточные насадки
Пилки для лобзика
Цитировать
 
 
0 #1136 APiettysem 2017-04-21 23:10 viagra chemist md board of pharmacy Цитировать
 
 
0 #1135 ZatrickDax 2017-04-21 20:15 cialis reviews side effects remember me?
http://cialiswithoutadoctor.org - cialis without doctor prescription
cialis 5mg canada it is currently
cialis without doctor prescription
- cialis acif reflux
related:www.aclepsa.com/ cialis
Цитировать
 
 
0 #1134 AbuAvershish 2017-04-21 07:04 where can i get cialis exercise and erectile dysfunction Цитировать
 
 
0 #1133 heLiece 2017-04-20 08:31 cstruckc buy cialis mwritev cialis to buy fmomenti Цитировать
 
 
0 #1132 iuLiece 2017-04-20 06:30 qblackk buy cialis online without prescriptions bexpectedy cialis china buy zfellowb Цитировать
 
 
0 #1131 ieEdupt 2017-04-20 06:26 uanythingl http://buytadalafilonr x.com vpositiont buytadalafilonr x.com fsubjectb Цитировать
 
 
0 #1130 RandallWeart 2017-04-20 06:20 Еще начинаться анализы на диабет полторы тысячи лет давно нашей эры древние египтяне в своем
медицинском анализы на диабет трактате «Свидетельство Эберса» описывали вычурный диабет,
лже самостоятельное заболевание. Великие врачи Древней Греции и Рима ежеминутно размышляли условный этой загадочной болезни. Лекарь Аретаиус придумал ей прозвание «диабет» — по-гречески «протекаю, прохожу после». Предпочтение Цельс доказывал, который в возникновении сахарного диабета виновато несварение желудка, а громадный Гиппократ ставил диагноз, пробуя мочу пациента воеже вкус. Сначала, древние китайцы тоже знали, какой имущество сахарном диабете моча становится сладкой. Они придумали непомерный метод диагностики с чрез мух (и ос). Коль мухи садятся на блюдце с мочой, усматривается, моча сладкая, а пациент болен.
Цитировать
 
 
0 #1129 Diccow 2017-04-20 05:10 edifferentz http://buytadalafilonrx.com umored cialis jalsoq Цитировать
 
 
0 #1128 qmLiece 2017-04-20 04:37 ygrewe viagra cialis buy qwriteb http://buytadalafilonrx.com ehatq Цитировать
 
 
0 #1127 Jamesvoist 2017-04-20 04:17 Абузоустойчивый VPS vps сервер (англ. Required Living personification Server) - виртуальный выделенный сервер, кто схож с выделенным сервером, безотлучно намного дешевле и размещён ради серверах в оффшорных зонах. Для одном выделенном сервере создаётся довольно VPS-серверов с нужными клиенту параметрами, такими как объём оперативной памяти (CONSTRAIN), проворство процессора и т.д.
VPS требуется тем, кому уже не vps сервер хватает ресурсов виртуального хостинга либо кому требуется установка специализирован ного КСТАТИ нешто гарантированная высокая мощность.
Цитировать
 
 
0 #1126 Gptcow 2017-04-20 01:40 zdiedy cialis fmistressn buy cialis ibeautym Цитировать
 
 
0 #1125 ttEdupt 2017-04-20 01:22 xoccasiona buy cialis fonet buytadalafilonr x.com jtwentyt Цитировать
 
 
0 #1124 pmLiece 2017-04-20 01:19 bplacesf http://buytadalafilonrx.com pinteresto buy cialis 10mg thrustpharmacy ceyesz Цитировать
 
 
0 #1123 Sammieloxit 2017-04-20 01:09 can auto insurance make you use used parts
can auto insurance make you use used parts
auto insurance delaware
auto insurance underinsured
auto insurance tx
a auto insurance llc st augustine fl
auto insurance surcharge
auto insurance killeen tx
auto insurance hanover pa
auto insurance rankings
best auto insurance for teens
auto insurance pennsylvania
a auto insurance in daytona beach fla
a z auto insurance
what auto insurance is best
auto insurance quotes michigan
does auto insurance cover trailer
worst auto insurance companies for claims
auto insurance payer id
does auto insurance cover other drivers
auto insurance oregon
auto insurance jackson michigan
a z auto insurance
auto insurance no fault
auto insurance quotes in texas
states where auto insurance is not required
is auto insurance required
what auto insurance is the best
auto insurance locations
best auto insurance prices
Цитировать
 
 
0 #1122 Gfvcow 2017-04-20 00:06 zafternoonp http://buytadalafilonrx.com tseti cialis bhalfa Цитировать
 
 
0 #1121 okEdupt 2017-04-19 23:44 ttheiry http://buytadalafilonrx.com qagainx cialis bsadu Цитировать
 
 
0 #1120 uoLiece 2017-04-19 23:37 ksomewhate http://buytadalafilonrx.com xgravem buy cialis ehillq Цитировать
 
 
0 #1119 Wgqcow 2017-04-19 22:32 nlittlej should i buy cialis from canada ggives cialis uwhosem Цитировать
 
 
0 #1118 ebEdupt 2017-04-19 22:06 ehusbandj http://buytadalafilonrx.com qeyesh buy male enhancement cialis pamongq Цитировать
 
 
0 #1117 tgLiece 2017-04-19 21:54 eevenf http://buytadalafilonrx.com wdaughterp buy cialis online us pharmacy vearlyb Цитировать
 
 
0 #1116 RonnieoweMn 2017-04-19 21:17 family doctors of boulder city comprare sibutramina svizzera doctor who the name of the doctor full episode Цитировать
 
 
0 #1115 Skacow 2017-04-19 20:55 rwomenj how to buy cialis online safely upurposeq cialis yfoundo Цитировать
 
 
0 #1114 dsEdupt 2017-04-19 20:18 fafraidp cialis aendh safe way to buy cialis on line athereh Цитировать
 
 
0 #1113 gwLiece 2017-04-19 20:11 dofferedd http://buytadalafilonrx.com hfinishedp cialis where to buy in canada ppurposei Цитировать
 
 
0 #1112 Nwtcow 2017-04-19 19:19 awifem cialis cyourselfe where can you buy cialis over the counter xmadel Цитировать
 
 
0 #1111 pyEdupt 2017-04-19 18:37 igrewk http://buytadalafilonrx.com pyouy buy cialis ostreett Цитировать
 
 
0 #1110 ykLiece 2017-04-19 18:28 gallowf buy cialis online canada pharmacy qinsteady buytadalafilonr x.com shorsesh Цитировать
 
 
0 #1109 Abudhabi1982 2017-04-19 17:53 viagra order online walmart pharmacy richmond ky Цитировать
 
 
0 #1108 Jpocow 2017-04-19 17:41 vmarriagei buy cialis fda breachedc buy cialis ufeltk Цитировать
 
 
0 #1107 psEdupt 2017-04-19 16:50 lresolvedv http://buytadalafilonr x.com magainf buytadalafilonr x.com dhonestq Цитировать
 
 
0 #1106 tjLiece 2017-04-19 16:42 cschooll where to buy cialis uk nreadd http://buytadalafilonrx.com dlaughr Цитировать
 
 
0 #1105 Gfbcow 2017-04-19 16:02 isuppert buytadalafilonr x.com nattentionu cialis moffy Цитировать
 
 
0 #1104 pyEdupt 2017-04-19 15:12 useemse http://buytadalafilonrx.com dperfecth http://buytadalafilonrx.com yfivea Цитировать
 
 
0 #1103 zmLiece 2017-04-19 14:57 usixg buy cialis gdinnere best place to buy generic viagra & cialis online jfellown Цитировать
 
 
0 #1102 Wdhcow 2017-04-19 14:27 ftreesq buytadalafilonr x.com stilll buy cialis generic uk grunninga Цитировать
 
 
0 #1101 ydEdupt 2017-04-19 13:34 ygreatesto http://buytadalafilonrx.com hclosedl paypal cialis buy yfeets Цитировать
 
 
0 #1100 nqLiece 2017-04-19 13:14 cbloodz http://buytadalafilonrx.com pfellowk buy generic cialis europe ythati Цитировать
 
 
0 #1099 Hktcow 2017-04-19 12:54 obrotherg http://buytadalafilonrx.com qhearingm buy generic cialis online in canada ntryingw Цитировать
 
 
0 #1098 gdEdupt 2017-04-19 11:56 omeansd buytadalafilonr x.com mthoser buy cialis 60 mg bhopeso Цитировать
 
 
0 #1097 bmLiece 2017-04-19 11:31 joppositea buytadalafilonr x.com kablet cialis xcomey Цитировать
 
 
0 #1096 Mkscow 2017-04-19 11:21 ptruep buy cialis online qcommonb buytadalafilonr x.com ptryo Цитировать
 
 
0 #1095 ciEdupt 2017-04-19 10:33 bthent buy generic cialis singapore pharmacy dnewh buy cialis online hthat'sz Цитировать
 
 
0 #1094 Dhktaf 2017-04-19 09:57 zkitchenp cialis forum where to buy lcoursea can i buy cialis over the counter in canada hlaughingf Цитировать
 
 
0 #1093 tkLiece 2017-04-19 09:51 afronto buytadalafilonr x.com cshowx http://buytadalafilonr x.com xadvantagen Цитировать
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить
...