Головна Історія України НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
 

Пошук по сайту

От партнёров

Вивчаємо англійська мова з методичним порталом.

Замовити роботу

Замовити роботу

Это интересно

загрузка...
Сейчас 145 гостей онлайн

УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Розбудова держави і суспільно-політична ситуація

Створення незалежної Української держави починалося за дуже складних умов:

необхідно було здійснити перехід від статусу союзної, з обмеженим суверенітетом до статусу повністю незалежної держави. Україна обрала мирний, еволюційний шлях державотворення, який передбачав реформування існуючих органів влади і створення нових, які відповідали б потребам незалежної держави.

 

Створення незалежної Української державиУ короткий період незалежної України було ухвалено найважливіші законодавчі акти: Декларація прав національностей України, Закон «Про громадянство України», «Закон про свободу совісті і релігійні організації» тощо. 1992 р. були затверджені Гімн, Прапор і малий герб України — тризуб. Дуже важко проходив процес ухвалення Конституції України, який розтягнувся на п'ять років. Вона була ухвалена тільки 28 червня 1996 р. Ухвалення Конституції заклало основи становлення Української держави як демократичної, соціальної і правової.
Важливим чинником у державному будівництві є створення збройних сил України, митної та прикордонної служби.
2002 р. Президент України Л. Кучма заявив про необхідність проведення в Україні політичної реформи. Проект цієї реформи передбачає створення в Україні парламентсько-президентської республіки європейського зразка, тобто формування уряду парламентською більшістю.
Однак на шляху розбудови демократичної правової держави існує чимало перепон. Одна з найголовніших полягає в тому, що переважна частина сучасної політичної еліти на всіх рівнях походить з партійно-номенклатурних кіл радянського періоду. Вона зберегла старі традиції управління і в багатьох випадках застосовує адміністративний ресурс.
В Україні існує понад сто політичних партій.

Економічна ситуація

Незалежна Україна успадкувала від радянських часів командно-адміністративну економіку, яка повністю себе вичерпала і потребувала ринкового реформування. Однак упродовж тривалого часу реформи в економічній сфері проводилися вкрай невдало що ввело економіку у стан глибокої кризи, яка супроводжувалася шаленим підвищенням цін, жорстокою інфляцією, зростанням безробіття як явного, так і прихованого, через зупинку багатьох підприємств, катастрофічне падіння виробництва. Цій кризі сприяли і об'єктивні чинники, а саме: розрив старих господарських зв'язків внаслідок розпаду СРСР, застаріле обладнання та виробничі технології, неправильна структурна побудова економіки та залежність України від імпортних енергоносіїв (у першу чергу нафти і газу).

Тільки у другій половині 90-х рр. ситуація почала змінюватися на краще завдяки проведенню приватизації, залученню іноземних інвестицій, стабілізації фінансової і грошової системи (наприклад, введення 1996 р. нової грошової одиниці — гривні, яка замінила повністю знецінений купоно-карбованець, що діяв в Україні з 1992 р. після її виходу із карбованцевої зони). 2000 р. в Україні вдалося подолати економічний спад. Почалося зростання економічних показників. Але до того, щоб вони досягли рівня 1990р., ще дуже далеко.
У другій половині 1990-х рр. була проведена аграрна реформа, що ліквідувала колгоспно-радгоспну систему. Ці сільськогосподарські підприємства були замінені агрофірмами, які працюють на основі земельної оренди у колгоспників, що є власниками земельних паїв.
Однак в економічній сфері завдяки пануванню бюрократії існує чимало зловживань, до яких можна віднести корупцію, недобросовісну приватизацію тощо. Не сприяє економічному розвитку і недосконале податкове законодавство, що призвело до зростання тіньового сектору економіки на всіх рівнях.
До складних економічних наслідків призводить невміле керування економічними процесами та система приписок економічних показників, що збереглася з радянських часів. Прикладом цього згубного впливу може бути продовольча криза, яка виникла у червні 2003 р. — через завищення показників збирання зернових 2002 р. та надмірний продаж українського зерна за кордон.

 

Розвиток культури в незалежній Україні


Розвиток національної культури тісно пов'язаний з розбудовою державності в суверенній Україні. Культура в Україні позбавилася ідеологізації радянських часів і стала орієнтуватися на світові загальнолюдські цінності, їй став притаманний плюралізм.

1992 р. Верховна Рада України ухвалила «Основи законодавства про культуру». Фактично це програма розвитку культури, де підкреслюється, що національно-духовне відродження можливе лише на основі демократизації культурного процесу, припинення його денаціоналізації, наявності відповідної матеріальної бази.
В Україні відкриваються нові музеї, історико-культурні центри (Батурин Глухів, Збраж). Створена спеціальна урядова комісія, що займається поверненням в Україну вивезених із неї цінностей.
Видаються раніш заборонені твори українських письменників: Івана Багряного, Олени Теліги, Євгена Плужника, Миколи Хвильового та ін. Почали виходити журнали «Київська старовина», «Літературно-науковий вісник». Читачі України дістали змогу познайомитися з творами письменників дисидентів Василя Стуса, Івана Світличного, Євгена Сверстюка та ін.
Розвивається народна творчість. Проводяться різні фестивалі («Таврійські ігри»); конкурси «Червона рута», «Золоті ворота»...
Як і в усьому світі в Україні спостерігається тенденція комерціалізації культури, особливо масової. Зокрема за роки незалежності виник вітчизняний шоу бізнес. Популярними стали пісні Таїсії Повалій, Наталії Могилевської, Олександра Пономарьова, групи „Воплі Видоплясова”, „Океан Ельзи” та ін. Однак разом із тим він програє поки що у конкурентній боротьбі російському шоу-бізнесові, краще організованому, з великою кількістю талановитих виконавців.
Досить у скрутному становищі в Україні опинилася видавнича справа, через податкове законодавство. Великою проблемою для сучасних українських літераторів є друкування своїх творів. Ринок друкованої продукції в Україні, особливо на сході та півдні України заполонили російськомовні видання — більш дешеві, а головне — тематично різнобічні.
Складні часи переживає українська освіта. 2001 р. набув сили новий закон України «Про загальну середню освіту в Україні», що передбачає демократизацію, гуманітаризацію системи освіти і впровадження 12-річного терміну навчання та 12-бальної системи. Однак старі недоліки — гіпертрофований бюрократичний контроль за роботою середньої школи, оцінка роботи вчителів за успішністю їх учнів, а також відсутність стимулів до навчання зводять всі реформи у системі середньої освіти до добрих побажань.
Відбулися зміни й у вищій школі: впровадження обов'язкового вступного іспиту з української мови; обов'язкове вивчення студентами всіх спеціальностей історії України та українознавства; набір на контрактній основі; відкриття приватних вузів; скорочення підготовки спеціалістів вечірньої та заочної форм навчання. Як і інші галузі суспільного життя, система освіти пронизана корупцією на всіх рівнях. Певна частина освітян через низький рівень оплати праці просто змушена використовувати службове становище. Все це підриває престиж освіти в Україні і знов-таки негативно впливає на моральні цінності суспільства. Україна має значний науковий потенціал. Сучасний науковий комплекс країни складається з науково-дослідних інститутів, вузів, проектно-конструкторських і та технологічних бюро. АН України, здобувши статус національної, є провідним і координуючим центром країни. Її заклади розміщені по всій території держави. Українські науковці мають численні зв'язки з науковими товариствами і провідними університетами Росії, Європи і США. Встановлені тісні зв'язки з науковими центрами української діаспори: Українським вільним університетом у Мюнхені, українським інститутом при Гарвардському університеті (СПІА), Канадським інститутом українських студій.
Обмежений доступ до наукової інформації (хоча Україна активно включилась у систему «Інтернет»). Загострення кадрової проблеми, «відтік умів» за кордон.
Наукові розробки Національного космічного агентства України дозволяють досліджувати і освоювати космічний простір. Україна бере участь у міжнародній програмі ракетно-космічного комплексу морського базування «Морський старт» і «Глобал старт».
Конструкторське бюро заводів ім. Антонова в Києві, ім. Малишева в Харкові, «Південмаш» в Дніпропетровську, «Мотор-Січ» у Запоріжжі створюють сучасну цивільну і воєнну техніку. Державні і наукові установи США підтримують з ними контакти в галузі академічної і прикладної космічної науки, здійснюють спільні розробки космічних літальних апаратів. Підписана угода між інститутом електрозварювання ім. Патона і американським аерокосмічним агентством НАСА про розробку технології зварювання у космосі.
Певних успіхів досягли вітчизняні гуманітарні науки, зокрема історична. За роки незалежності вивчення історії України переживає справжній ренесанс. Значний внесок в історичну науку зробили В. Степанков, С. Кульчицький, Є. Верстюк, академік П. Толочко, Ф. Турченко, та багато інших дослідників, праці яких присвячені найрізноманітнішим аспектам вітчизняної історії. До масового обігу залучені праці істориків діаспори Наталії Полонської-Василенко, Дмитра Дорошенка, Ореста Субтельного.
Великого резонансу в Україні набула мовна проблема. У роки незалежності проходить друга хвиля українізації всіх сфер життя суспільства, але адміністративно-бюрократичні методи її впровадження викликають опір і невдоволення досить значної російськомовної частини українського суспільства, що не сприяє згуртуванню населення України.

 

Релігійна і міжконфесійна ситуація у незалежній Україні

 

Із моменту проголошення в Україні незалежності активізувалося релігійне життя суспільства. Навесні 1991 р. Верховною Радою України був ухвалений закон про свободу совісті та релігійних об'єднань, який заборонив державі втручатися у справи церкви, а церкві — у державні справи.
Сучасна релігійна ситуація в Україні характеризується розколом православ'я. 1990 р. після обрання патріарха Мстислава (Скрипника) була відновлена УАПЦ. У Харкові, Києві та інших містах відновилися її храми. Московський патріархат надав внутрішню автономію Українській православній церкві (УПЦ), але зберіг за собою право призначати вищих духовних осіб в Україні. Спроби президента Л. Кравчука та київського митрополита Філарета (Денисенка) домогтися від Московського патріархату повної незалежності УПЦ не вдалися. Тому частини УПЦ і УАПЦ за підтримки української влади виділились, утворивши Українську православну церкву Київського патріархату (УПЦ КП), яка й досі є ніким не визнаною. Таким чином, православ'я в Україні розкололось на три ворогуючі між собою конфесії, що надзвичайно ускладнює релігійну ситуацію в Україні. Між ними точиться гостра боротьба за нерухомість (храми) і паству, що неодноразово призводило до суперечок їх прибічників.
1989 р. відновилася діяльність греко-католицької церкви (УГКЦ). Вона має великий вплив у Західній Україні. Її резиденцією став Собор Святого Юра у Львові. Вона також неодноразово вступала у суперечки із православними конфесіями з приводу володіння храмами.
Крім християнських конфесій, в Україні діють іудейські та мусульманські релігійні общини, буддисти та багато інших сект.

 

Зовнішня політика незалежної України

Із проголошенням незалежності Україна почала брати активну участь у міжнародних відносинах як повноправний суб'єкт міжнародного права. Основні принципи зовнішньої політики України визначені в Декларації про державний суверенітет України (1990), ухвалених Верховною Радою «Основних напрямках зовнішньої політики України» (1993), в Конституції України (1996).
Одним з основних напрямків зовнішньої політики України є підтримання дружніх взаємовигідних зв'язків з країнами СНД. Основним питанням щодо цього є забезпечення України енергоносіями з Росії та створення зони вільної торгівлі в межах СНД; спрощення режиму перетинання україно-російського кордону тощо. 2003 р. Президент України Л. Кучма обраний головою на саммітах СНД. У вересні 2003 р. Україна разом із Росією та деякими іншими країнами СНД підписала угоду про Єдиний економічний простір (ЄЕП), де провідну роль відіграла Москва. Цей договір передбачає створення наддержавних органів, що суперечить Конституції України. Проте вже у жовтні претензії росіян на острів Тузлу у Керченській протоці загальмували процес входження України до ЄЕП. Цей конфлікт ще не вичерпаний і його розв'язання — процес тривалого часу.
Західна політика України пов'язана з прагненням інтегруватись у європейські структури і зокрема з входженням у Європейський союз (у віддаленій перспективі). Але цьому заважають економічне становище держави та суспільно-політична ситуація в ній, які не задовольняють європейським вимогам (зокрема стан демократії в Україні). Тому Україна мусить задовольнятися певними двосторонніми угодами з високорозвиненими країнами з певних питань економічного та політичного співробітництва.
Україна є членом декількох регіональних міждержавних організацій, зокрема Центральноєвропейської ініціативи (з 1996 р.) та Чорноморського економічного співробітництва (1994) що дає їй можливість розширяти співробітництво в таких галузях, як зв'язок, енергетика, транспорт, екологічна безпека, наука і технологія, статистика, інформація, культура.
Певну роль Україна відіграє у врегулюванні локальних конфліктів, а саме, в Югославії, Сьєрра-Леоне, Південному Лівані, а з 2003 — в Іраку.

 
додати

Комментарии 

 
0 #500 JeffreySut 2017-03-25 09:27 купить детский квадроцикл Цитировать
 
 
0 #499 Rubendig 2017-03-25 09:20 Юля Ковган голые фото - Юлия Ковган, Юлия Ковган секс бесплатно. Цитировать
 
 
0 #498 inetryconydot 2017-03-25 02:53 ORDER CHEAP TADACIP ON LINE WITHOUT PRESCRIPTION!

* TOP PHARMACY LIST!
* MEDICATION WITHOUT A PRESCRIPTION!
* DRUGS INTERACTION!
* WE GUARANTEE THAT ONCE YOU HAVE PURCHASED A PRODUCT FROM US YOU WILL GET THAT PRODUCT

WE THANK YOU FOR VISITING APPROVED ONLINE PHARMACY © 2013.

Tags:Buy Tadacip Without Prescription, Over The Counter Tadacip, Tadacip Buy, Get Tadacip Online, Where To Buy Tadacip, Tadacip In Order Online
Цитировать
 
 
0 #497 Jimmysweet 2017-03-25 01:50 Привет!
Нашел прикольные интересные новости, фото и приколы за день на этом сайте: http://watafak.ru :
http://watafak.ru/foto-prikoly-interesnoe/5925-pozitivnye-demotivatory-30-foto.html
Инструкция по воспитанию успешных предпринимателе й
Завтрак с жирафом http://watafak.ru/foto-prikoly-interesnoe/5277-zavtrak-s-zhirafom.html
20 слов, которых нет в русском языке http://watafak.ru/foto-prikoly-interesnoe/2841-20-slov-kotoryh-net-v-russkom-yazyke.html
Цитировать
 
 
0 #496 StephenGap 2017-03-24 21:47 Нашёл интересные новости про политику:
http://uptek.ru/news/21869-lavrov-ikerri-obsudili-situaciyu-valeppo.html
Мост на остров Русский - Строительсвпо продолжается (состояние на 25.03.2012)
Корпорация Roshen жалуется на спам с вирусами от её имени http://uptek.ru/information-technology-it/17494-korporaciya-roshen-zhaluetsya-na-spam-s-virusami-ot-ee-imeni.html
Обновление iOS до версии 9.3.1 позволит смартфонам работать чуть дольше http://uptek.ru/information-technology-it/17336-obnovlenie-ios-do-versii-931-pozvolit-smartfonam-rabotat-chut-dolshe.html
вот тут ещё: Новости политики, Россия США Украина Белоруссия Новороссия Донбасс ЛНР ДНР Новости политики, Россия США Украина Белоруссия Новороссия Донбасс ЛНР ДНР
министр обороны днр владимир кононов новороссия 2 декабря
телефоны ополчения днр перспективы войны россии и украины
карта сегодняшней новороссии http://uptek.ru/
Цитировать
 
 
0 #495 hqShurf 2017-03-24 18:38 utalkingj http://levited.com how long before works generic levitra Цитировать
 
 
0 #494 Larryrer 2017-03-24 17:50 big website https://bags-and-dresses.com/ Цитировать
 
 
0 #493 Richardbet 2017-03-24 16:24 great dumps cvv - cvv dumps with pin, cardershop su review. Цитировать
 
 
0 #492 jrShurf 2017-03-24 12:12 qknowledgek http://levited.com generic levitra does it work Цитировать
 
 
0 #491 MichaelAsync 2017-03-24 09:35 good site https://iron-muscles.com/ Цитировать
 
 
0 #490 vrShurf 2017-03-24 05:42 xnorf http://levited.com spam viagra cialis generic levitra Цитировать
 
 
0 #489 Piptidiviony 2017-03-24 00:06 Ни для кого не секрет, что сейчас набор мускул — процесс, требующий массу времени и труда. Дело не только в физических нагрузках, но и в том что едите. Это тот самый аспект, основа мускулистого телосложения. Даже бывалые участники соревнований для ускорения обмена веществ или просто для набора мышечной массы прибегают к употреблению пищевых добавок. В большинстве своем они безопастны и рекомендуются к употреблению экспертами. Об одном из примеров таких добавок мы и поговорим. Ligand Pharmaceuticals Incorporated (USA)

Пептиды — это добавки, состоящие из частиц аминокислот, которые соединены путем амидных связей. по простому — это «умные» белки, играющие самую важную роль в организме.
Цитировать
 
 
0 #488 XjbNob 2017-03-23 21:22 ntablel bayer levitra cheapest price online pharmacy order levitra online Цитировать
 
 
0 #487 WilliamFub 2017-03-23 17:42 Здравствуйте! Класный у вас сайт!

Что скажете по поводу этих новостей?
http://mybioplanet.ru/news/12010-lukashenko-zatknul-rot-ukropatriotam-i-evrointegratoram-na-sammite-v-rige.html
Сирийская армия второй раз за неделю атаковала район Аль-Акраб на юго-западе Алеппо - Военный Обозреватель
Известный актер Жерар Депардье едет на Донбасс! http://mybioplanet.ru/news/12095-izvestnyy-akter-zherar-deparde-edet-na-donbass.html
Киевский суд выдал разрешение на задержание Глазьева http://mybioplanet.ru/news/22185-kievskiy-sud-vydal-razreshenie-na-zaderzhanie-glazeva.html

Ещё много интересного по теме нашел тут: Новости политики, Россия США Украина Белоруссия Новороссия Донбасс ЛНР ДНР Новости политики, Россия США Украина Белоруссия Новороссия Донбасс ЛНР ДНР
грибники донбасса http://mybioplanet.ru/
беларусь новороссия что ждет донбасс предсказания
интервью порошенко о донбассе http://mybioplanet.ru/
Цитировать
 
 
0 #486 AlbertHor 2017-03-23 17:11 Всем привет! Интересный у вас сайт

Что думаете по этим новостям?
http://electek.ru/news/60-ohotnik-za-chernymi-dyrami.html
Бомбардировщики Ту-95МС провели патрулирование акватории Норвежского моря
Госдума рассмотрит законопроект, предлагающий в 2 раза увеличить пени за просрочку оплаты электроэнергии http://electek.ru/news/1951-gosduma-rassmotrit-zakonoproekt-predlagayuschiy-v-2-raza-uvelichit-peni-za-prosrochku-oplaty-elektroenergii.html
КЭС-Холдинг теряет энергию http://electek.ru/news/462-kes-holding-teryaet-energiyu.html
ещё тут много интересного: Новости политики, Россия США Украина Белоруссия Новороссия Донбасс ЛНР ДНР http://electek.ru/
вакансии водитель в днр новости новороссии novorus info
поражение новороссии ополчение днр видео
министр топлива днр тв новороссии анна ньюс
Цитировать
 
 
0 #485 iyLiece 2017-03-23 17:07 rboya buy levitra viagra without prescription klordx Цитировать
 
 
0 #484 grShurf 2017-03-23 14:50 fconfidencen http://levited.com ordering levitra online without prescription Цитировать
 
 
0 #483 HhbNob 2017-03-23 11:34 jsupposeu generic levitra hyderabad buy levitra online cheap Цитировать
 
 
0 #482 raShurf 2017-03-23 09:24 hgentlemani http://levited.com uses for levitra vardenafil Цитировать
 
 
0 #481 EnaNob 2017-03-22 20:18 iformero http://viaonline24.com/ nasv buy viagra zsuddene Цитировать
 
 
0 #480 AlycePek 2017-03-22 19:36 Модели в пол не столь практичны, как традиционные cocktail dress, но они выглядят по-настоящему статусно, торжественно. домино групп киров
Кроме того, эти ткани обладают антибактериальн ыми свойствами.
Информация о продавце FEHU 0.
постельное сатин Most surfactants will increase the viscosity of the formula and may even cause gelling.
Цитировать
 
 
0 #479 vdShurf 2017-03-22 18:27 qsog http://viaonline24.com/ yusedn buy cheap viagra mcomesl Цитировать
 
 
0 #478 rzReubs 2017-03-22 03:16 sreadingq http://antibioticanada.com imenc buy antibiotics Цитировать
 
 
0 #477 gfEdupt 2017-03-22 01:44 reyei http://antideprescanada.com/#aiqi wellbutrin
wellbutrin
dcoulds effexor
Цитировать
 
 
0 #476 qCency 2017-03-21 21:48 oyesl cheap cymbalta antidepressants for sleep
list of all antidepressant drugs
qladyw http://antideprescanada.com/#ezfw
Цитировать
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить
...