Головна Історія України Збірка матеріалів Кримські татари в історії України
 

Пошук по сайту

От партнёров

Вивчаємо англійська мова з методичним порталом.

Замовити роботу

Замовити роботу

Это интересно

 

Сейчас 51 гостей онлайн

Кримські татари в історії України

історія походження кримских татарЩе задовго до виникнення этнонима «кримські татари» кримськотатарський народ історично зложився з різних племен і народів, що населяли Крим із глибокої давнини. При цьому процес формування кримських татар, як і багатьох інших народів, йшов шляхом міграції, розселення, шляхом завоювання одних етнічних груп іншими і їхньої наступної асиміляції.

При спільності мови й культури сучасні кримські татари різняться своїм

фізичним типом, залежно від того, які групи взяли участь у їх етногенезі.

Походження

Етнічну основу южнобережних і горянських татар склали нащадки киммерійців, греків, таврів, скіфів, алан, готів, гунів, генуезців, а також частково хазар, кипчаків, турок-сельджуків. Про це свідчать історичні джерела, археологічні й антропологічні дослідження, мовні й етнографічні дані.

До складу кримськотатарського населення, що сформувалося в степовій смузі Криму, увійшли головним чином половецькі племена (відомі по східних джерелах під ім'ям кипчаків, по західним - куманів), які асимілювали залишки хазар, печенігів, татаро-монголів і ногайців. Про це свідчать мовні матеріали, а також історична топоніміка північної частини Криму й тамги, виявлені на даній території.

Кримських татар на сьогоднішній день у Криму проживає приблизно 365 тис. чоловік - 18% населення півострова.

Значний вплив на формування кримськотатарської культури мала виникла в VI в. на арабському сході ісламська релігія.

Забайкальські племена татаро-монголів, очолювані Чингіс-Ханом, скоривши Середню Азію, розчинилися серед тюркомовного населення. Загубивши свою мову й багато звичаїв, закріплені в законах «Великої Яси», прибульці перейняли староузбекцьку мову .

Киргизи, узбеки, туркмени (гузи, печеніги), волзькі булгари, хазари, половці (кипчаки, комани), ногайці, кабардинці (адиго-абхазька група) уливалися в один казан імперії Золота Орда.

Татаро-монголи, розбивши на ріці Калка в 1223 р. дружини чотирьох російських князів Мстиславів і половецького хана Катяна, уперше ввійшли в Крим і відразу пішли в Орду. Другий раз вони з'явилися на півострові в 1239 р.

Культура тюркомовних народів, що захопили Київську Русь і Крим, вплинула на подальший розвиток культури східнослов'янських народів. У російській і українській мовах з'явилося багато татарських слів.

Літературна спадщина кримськотатарського народу свідчить про культуру, коріння якого йдуть у часи середньовіччя. Пам'ятником татарської культури є поема Махмуд Касима «Юсуф і Зулейка», написана в XIII в., тобто в ті часи, коли Крим входив до складу Золотої Орди. В XIV в. у Криму жили просвітителі Дия ибн Мухаммед аль-кримський (умер в 1376 р.), Рунк Эд Дин аль-кримський (помер у 1381 р.). Перу Абульмеджида-Эфенді належить дестан «Мункс вул ушак» («Привітна дитина»), рукопис якого зберігається в Лейденському університеті (Нідерланди).

Татарське населення, у переважній більшості своєму, було неписьменним. Однак усна народна творчість була досить широко популярна. Відомі поети XV - XVII вв. - Усеин Кефе, хан Менглі Гирею, Бору Гази, Рамель-Ходжа, Ашик Ариф, Джан Мухаммед, Эддин Эфенді.

Великим твором раннього реалізму є дестан «Сефернаме» («Писання про похід»). Це оповідання про те, як кримські татари допомогли Богданові Хмельницькому розгромити поляків під Білою Церквою. Цьому ж присвячений дестан «Тоган бий» Джан Мухаммеда про ногайского мурзу, що відзначився в бої проти росіян при Казані.

Відомо, що ще в середині XVIII в. у Бахчисараї була поставлена опера «Тартюф» Мольера. В 1900 р. Джелял Меінов поставив трагедію А.С. Пушкіна «Скупий лицар». В 1921 р. у Симферополі була поставлена опера « Чора-Батир» (лібрето Асана Рефатова й Османа Акчокракли).

В 1990 р. виданий двотомник творів народного поета-пісняра любові, вина й розваг, атеїста й гострослова - Ашика Умера (1621 - 1707 р.).

Багата фольклорна спадщина кримськотатарського народу вивчали В. Кондараки, Н. Моріс, И. Березин, Г. Бонч-Осмоловский, Ф. Фалеев, А. Самойлович, В. Радлов, С. Коцюбинський, А. Кончевский, Л. Филоненко й ін. Мудрість у татарських прислів'ях, як і в інших народів, звучить лаконічно, образно й переконливо:

-тихо просувається багато пройде.

-якщо відправляєшся на день, бери їжу на тиждень.

-не торкайся до речі, не твоєю рукою покладеної.

-при дурній голові страждають ноги.

-найкраща спадщина - вихованість.

-не здобувай будинок, здобувай сусіда.

-хто шукає друга без недоліків - той залишиться без друга.

-хоча навчання й гірко, але плід його солодкий.

- що вміє жити зуміє й умерти.

Традиція мати багато дітей підкріплена навчанням Корана про те, що родина повинна бути міцної, батько не повинен залишати дітей (це виключалося). Тому родини кримських татар, як правило, дуже дружні, побудовані на шануванні старших, доброму ставленні до дитей, допомозі хворим і самотнім.

Після приєднання Криму до Росії (1783 р.) на творчості національних просвітителів позначається вплив російської літератури. Переводяться твори багатьох письменників, поетів і публіцистів. Абдураім Крим Хаваджа, Абдурефі Боданінський створюють татарсько-російські словники, що сприяло збагаченню як татарського, так і російської мов.

Десятки письменників нашого століття під впливом російської й закордонної літератури створюють реалістичні твори. Ш. Тактаргази - автор п'єс «Проект мулл», «Дурний ногаєц», «Безчесні мулли» і ін. Асан Чергеев за п'єсу «Слухай, що говорить небіжчик» був засуджений царським судом. Поет-Сатирик Мемет Нуззет у творі  «Селимо соха» («Учень Селимо») висміює життя в медресе, де учнем забивали голови зубрінням і нещадно карали. Поет И. Леманов викладав російську мову в Бахчисарайському медресе «Зинджирли», заснованому в 1500 р. ханом Менглі Гиреєм. Філолог, арабіст, каліграф Иліяс Мірза Барагинський викладав у Петербурзі, там же видавав книги на тюркських мовах, переводив А. Пушкіна, Гоголя, А. Крилова. Осман Акчокракли - великий радянський учений, лінгвіст-поліглот, автор десятків творів про Чуфут-Кале, Эскі-Кермене, перекладач із арабського, старотюркського, чагатайського.

З 25 довоєнних письменників і поетів майже половина не повернулися із фронтів Великої Вітчизняної війни. Про них видана книга «Пам'яті дванадцяти».

Скарбниця світової літератури - кримськотатарські легенди, що оспівують розум і духовну красу народу й пишноту природи Криму. Особливо вражає образ народного героя «татарського розбійника» Алима Азамат-Оглу.

Іде відновлення й будівництво мечетей, звучать над просторами Криму заклики муедзинів. Приймає відвідувачів Бахчисарайський історико-археологічний заповідник, що включає в себе колишній ханський палац, кілька мавзолеїв ханів і гробниці - «дурбе». По-своєму гарна мечеть Джума-Джами («П'ятнична») у м. Євпаторія. Відновлюється стародавня мечеть у Старому Кримі, що носить ім'я хана Мухаммеда Узбека.

Образотворче мистецтво  татар має свої особливості. Мусульманська релігія забороняє зображувати людину. Тому в художній творчості переважав стилізований орнамент: різьблення по камені й дереву, гармонічні по кольору й граціозній симетрії килими, гарна вишивка. У наш час художники-татари працюють у стилі реалізму.

Є всі підстави вважати, що після несправедливого й жорстокого вигнання із Криму люди, що вертаються до свого вогнища, повернуться у багатонаціональний конгломерат кримчан зі своєю різнобічною й самобутньою культурою як яскраве суцвіття інтернаціонального співтовариства. Бо повертаються вони до себе додому.

 
додати

Комментарии 

 
0 #83 Walot40 2019-05-11 05:39 http://bit.ly/2J61YOk http://bit.ly/2DOjDWD http://bit.ly/2DTJ60C http://bit.ly/2Yayd2n http://bit.ly/2H0rscw http://bit.ly/2H6WNdu http://bit.ly/2J4CrVJ http://bit.ly/2Ye2b5o http://tinyurl.com/y4m4he9b http://bit.ly/2J56HQi http://tinyurl.com/y2umre6c http://bit.ly/2YaxNcj http://bit.ly/2DPMTfp http://bit.ly/2DTz9ka http://bit.ly/2PZZGBb http://bit.ly/2DV2xq5 http://tinyurl.com/y44d6fu9 http://tinyurl.com/y3mdyn9a http://bit.ly/2Yb16eH http://bit.ly/2H5kQtl http://tinyurl.com/yxs3aa4q http://bit.ly/2DSdlFk Цитировать
 
 
0 #82 Wiqux73 2019-05-10 07:50 http://bit.ly/2YaZHVt http://bit.ly/2DOp47Z http://bit.ly/2DTZYEK http://bit.ly/2DOju5x http://tinyurl.com/y2fhcj97 http://bit.ly/2J86Nqf http://bit.ly/2YgDhlZ http://bit.ly/2YhelL7 http://tinyurl.com/yyuquqq6 http://bit.ly/2Y615Zw http://tinyurl.com/y2ufpx54 http://bit.ly/2DTMRTM http://bit.ly/2DUIXKz http://bit.ly/2DUVXjd http://bit.ly/2DOq9wz http://bit.ly/2DULMv9 http://bit.ly/2DOqgbt http://tinyurl.com/yyokmlj6 http://bit.ly/2PRTyLd http://bit.ly/2J6ezkJ http://bit.ly/2H7t6Jt http://bit.ly/2E5k0ML Цитировать
 
 
0 #81 Pohay44 2019-05-09 18:58 http://bit.ly/2DTIZCe
http://bit.ly/2DX8h2G
http://bit.ly/2H6c7ad
http://bit.ly/2PTxtf9
http://tinyurl.com/y5j25eu6
http://bit.ly/2PPT6gq
http://tinyurl.com/yyz8886w
http://bit.ly/2DXaNGa
http://bit.ly/2H47e1D
http://bit.ly/2H2Gy17
http://bit.ly/2GXmCws
http://bit.ly/2E5kcLZ
http://bit.ly/2DTIRTg
http://bit.ly/2Yb0lCn
http://tinyurl.com/y45rv3du
http://bit.ly/2PQ5vkp
http://bit.ly/2J5SO4j
Цитировать
 
 
0 #80 Omoxe72 2019-05-09 05:51 http://bit.ly/2H7t30f
http://bit.ly/2PQ5nRX
http://bit.ly/2Y7po9m
http://bit.ly/2H2NDPe
http://bit.ly/2J4CrVJ
http://bit.ly/2H3I9Ur
http://bit.ly/2H6VQ4O
http://bit.ly/2DWy0YV
http://tinyurl.com/y4f23dyb
http://bit.ly/2GXn3qA
http://tinyurl.com/yycv5wxw
http://bit.ly/2DX8bIm
http://bit.ly/2GXmQ6M
http://bit.ly/2DQyxvq
http://bit.ly/2H9TdQ6
http://bit.ly/2YaxVZl
http://bit.ly/2DX6Z7Q
http://bit.ly/2DOjrXp
http://bit.ly/2DOpafR
Цитировать
 
 
0 #79 Elilu02 2019-05-08 17:08 http://bit.ly/2H0sS6Q
http://bit.ly/2J9jNfs
http://tinyurl.com/y644wnnl
http://bit.ly/2DVqs8L
http://bit.ly/2H2FWsl
http://bit.ly/2DU0ans
http://bit.ly/2DSdKYm
http://bit.ly/2J1TR5i
http://bit.ly/2Y9AMlb
http://bit.ly/2J56GMe
http://bit.ly/2PT3u6V
http://bit.ly/2YcGoeq
http://bit.ly/2H2sR2n
http://bit.ly/2DVpyZV
http://tinyurl.com/y6zlb3ly
http://bit.ly/2YhdpGB
http://bit.ly/2PO6Wjp
http://bit.ly/2H6WPC8
http://bit.ly/2PPT08y
http://bit.ly/2Y61jQm
http://bit.ly/2H2sncz
Цитировать
 
 
0 #78 Irute89 2019-05-08 04:20 http://bit.ly/2H47dL7
http://tinyurl.com/y235peo8
http://bit.ly/2H6Y30c
http://bit.ly/2DTJ9cO
http://bit.ly/2DQDRio
http://bit.ly/2H2Ohw8
http://bit.ly/2H3cOBq
http://tinyurl.com/y6hbxchz
http://bit.ly/2DOjKS3
http://bit.ly/2HgTroD
http://bit.ly/2DUMcld
http://bit.ly/2DVpb1t
http://bit.ly/2DTlOrL
http://bit.ly/2PUfmWy
http://bit.ly/2J5Sqmn
http://bit.ly/2E5jQVF
http://bit.ly/2Y943fZ
http://bit.ly/2J5MvO6
http://bit.ly/2DVqsFN
http://bit.ly/2J6ext7
http://bit.ly/2J5SO4j
http://bit.ly/2Y9AUkH
http://bit.ly/2Ye5Tfv
http://bit.ly/2DULWTh
Цитировать
 
 
0 #77 Miwog45 2019-03-12 00:11 http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/kann-ich-tarivid-ofloxacin-ohne-rezept-mit-mastercard-kaufen http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/lisinopril-hydrochlorothiazid-5-mg-kaufen-ohne-rezept-schnelle http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/voltaren-100mg-generika-online-kaufen-schweiz http://foodtube.net/profiles/blogs/kaufen-sie-generisches-clomipramin-10-mg-versandkostenfrei http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/wo-man-sotalol-betapace-40-mg-mit-bitcoin-kaufen-kann-preis http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/kaufen-sie-jetzt-imdur-30mg http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/kaufen-sie-glimepirid-2-mg-ohne-rezept-visa-amaryl-online-kaufen http://whazzup-u.com/profiles/blogs/theophyllin-generika-online-bestellen-ohne-rezept-schweiz http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/indometacin-indocin-online-kaufen-in-schneller-apotheke-indocin http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/vertrauensw-rdige-seite-um-billigere-terazosin-hytrin-zu-kaufen Цитировать
 
 
0 #76 Dawol48 2019-03-11 20:08 http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/trazodon-50mg-generika-online-kaufen-rezeptfrei-schweizerische http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/calan-sicher-kaufen http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/kaufen-sie-generisches-spironolacton-25-mg-ohne-rezept-sicher http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/clopidogrel-in-einer-zertifizierten-online-apotheke-kaufen http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/wo-k-nnen-sie-progesteron-ohne-rezept-mit-garantie-kaufen http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/glibenorm-5-mg-g-nstig-bestellen-ohne-rezept-online-schweiz http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/kaufen-sie-generisches-bupropion-sicher http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/wo-sie-desloratadin-ohne-rezept-im-internet-kaufen-k-nnen http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/kaufen-sie-lithiumcarbonat-eskalith-schneller-versand-preisliste http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/vantin-generika-online-bestellen-ohne-rezept-schweiz-vantin Цитировать
 
 
0 #75 Ataxa70 2019-03-10 23:29 http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/wo-kaufen-pirosol-piroxicam-10mg-ohne-rezept-billiger-pirosol http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/repaglinid-g-nstig-kaufen-prandin-online-auf-rechnung-bestellen http://ggwadvice.com//index.php?qa=67976&qa_1=generisches-budesonid-rhinocort-rezept-online-apotheke-kaufen http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/wie-kann-ich-galantamin-versandkostenfrei-kaufen http://brooklynne.net/profiles/blogs/kaufen-sie-jetzt-diltiazem-cardizem-180mg-ohne-rezept-kann-man http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/sie-k-nnen-nimotop-30mg-jetzt-kaufen http://www.prds66.fr/profiles/blogs/disulfiram-250-mg-kaufen-rezeptfrei-online-in-der-schweiz http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/cyproheptadin-4mg-online-bestellen-schweizerische http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/wo-sie-lansoprazol-mit-garantie-bestellen-k-nnen http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/ich-kann-generische-thorazine-100mg-im-internet-kaufen Цитировать
 
 
0 #74 Itexi74 2019-02-02 05:16 https://lartestunetoile1.tumblr.com
https://purgatorium-s.tumblr.com
https://chii36kitsune.tumblr.com
https://its-batmanhere.tumblr.com
https://vampiresah.tumblr.com
https://basti-sr.tumblr.com
https://dunyanin-belirsizlikleri.tumblr.com
https://bruiseddollyy.tumblr.com
https://sf778.tumblr.com
https://fakehappy24.tumblr.com
https://cherishlouis.tumblr.com
https://choerryearrings.tumblr.com
Цитировать
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить